Trung học phổ thông Canada

Trường công (lớp 1 - 12) nào ở Ontario (Canada) có mức học phí thấp nhất?

Dưới đây là danh sách các khu vực trường công thuộc tỉnh bang ON với mức học phí dao động từ $11,000 - $17,000/ năm. Khu vực...

Xem thêm

RICHMOND SCHOOL DISTRICT, VANCOUVER CANADA

Học khu Richmond được thành lập từ năm 1906, là hệ thống giáo dục công lập 10 trường trung học và 37 trường từ...

Xem thêm

Trung học tư thục nội trú Columbia International College, Canada

I. Giới thiệu chung Columbia International College (CIC) được thành lập từ năm 1979, là trường tư thục nội trú lớn nhất Canada. Bậc trung...

Xem thêm

Upper Canada District Board (UCDSB)

Upper Canada District School Board (UCDSB) là hội đồng giáo dục công lập đa dạng, nằm ở phía đông Ontario. Tổng diện tích trường lên tới 12,000 m2, bao...

Xem thêm