Chính phủ New Zealand và các trường đại học danh tiếng luôn dành nhiều suất học bổng bán phần và toàn phần cho sinh viên quốc tế từ bậc phổ thông đến đại học và sau đại học.


Giáo dục bậc Tiểu học 

Ở New Zealand giáo dục bậc tiểu học là từ lớp 1 đến lớp 8 (học sinh có độ tuổi từ 5-12 tuổi ). Có 4 kì nhập học trong 1 năm là tháng 2, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Nghỉ hè từ tháng 11 đến tháng 2.

Giáo dục bậc Trung học

Giáo dục bậc trung học ở New Zealand là từ lớp 9 đến lớp 13 (học sinh có độ tuổi từ 13 đến 19 tuổi). Trong bậc học này học sinh sẽ tham gia 3 kì thi cấp chứng chỉ quốc gia mang tên NCEA.

1/ Kì thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 1 (NCEA) vào năm lớp 11, hết kì thi này học sinh có thể vào học tại các trường cao đẳng thời gian 01 năm để lấy chứng chỉ, học tiếp 01 năm sau chứng chỉ để lấy bằng Diploma 02 năm và 01 năm tiếp theo tại trường Đại học chuyên ngành.

2/ Kì thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 2 (NCEA) vào năm lớp 12, hết kì thi này học sinh có thể vào học thẳng cao đẳng 02 năm lấy bằng Diploma sau đó học 01 năm Đại học chuyên ngành.

3/ Kì thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 3 (NCEA) vào năm lớp 13, hết kì thi này học sinh vào thẳng Đại học chuyên ngành 03 năm.

Giáo dục bậc Đại học

Ở New Zealand, cụm từ giáo dục ở bậc Đại học dùng để chỉ tất cả các lọai hình giáo dục và đào tạo ở bậc Đại học, bao gồm:
- 8 trường Đại học
- 21 viện công nghệ và trường bách khoa
- 4 trường sư phạm
- 3 wananga (cơ sở đào tạo đại học của người Maori). 
Có tới 46 tổ chức đào tạo nghề và khỏang 895 cơ sở đào tạo tư nhân, trong đó có các trường Anh ngữ tư được đăng ký với Cơ quan Quản lý Chất lượng Văn Bằng New Zealand (New Zealand Qualifications Authority - NZQA). 

Năm học của các trường ở bậc này thường bắt đầu vào tháng 2 và kết thúc vào tháng 11 và thường được chia thành 2 học kỳ. Một số trường có các khóa học mùa Hè, học từ tháng 12 hoặc tháng 1 cho tới tháng 2. 

Các cơ sở đào tạo Đại học đáp ứng nhu cầu của mọi sinh viên ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi sắc tộc với khả năng và học vấn khác nhau, từ học dự bị Đại học cho tới sau Đại học và nghiên cứu. Không có sự khác biệt cố định giữa các khóa học ở từng nhóm cơ sở đào tạo. Quan trọng là khả năng dạy khóa học đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng chứ không phải cách các trường tổ chức khóa học.

Du học Newzealand- Giáo dục bậc đại học

Giáo dục Hướng nghiệp và Kỹ thuật thường được dạy tại các Viện công nghệ, trường bách khoa/ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo tư nhân hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, một vài chương trình lọai này cũng có ở bậc trung học, các cơ sở đào tạo của chính phủ, trường sư phạm và một vài trường Đại học.

Giáo dục cấp cao, hoặc bậc Đại học thường được dạy tại các trường Đại học, nhưng một vài chương trình cũng có ở các viện công nghệ, trường bách khoa, và trường sư phạm và tại một số cơ sở đào tạo tư nhân. Đào tạo giáo viên không chỉ có ở các trường Sư phạm mà còn có ở một vài trường Đại học, viện công nghệ, trường bách khoa, và cơ sở đào tạo tư nhân

Các tổ chức đào tạo nghề là các cơ quan đại điện cho một ngành nghề nhất định. Các tổ chức này phát triển và duy trì các tiêu chuẩn kỹ năng và trình độ trong cả nước cho ngành của mình. Họ cũng tổ chức việc đào tạo cơ sở sản xuất và liên kết với các cơ sở đào tạo hợp đồng để dạy các khóa học nghề. 
Giáo dục bậc đại học ở New Zealand thường là 03 năm.

Sau Đại học, sinh viên có thể vào học 02 năm tiếp theo để lấy bằng Thạc sĩ (Master) và 04 năm lấy bằng Tiến sĩ (Doctor).

Du học Newzealand- Sau đại học

Học phí và các kì nhập học 

1/ Khóa học tiếng Anh: Học phí từ 1.200NZD/ tháng. Các khóa học mới khai giảng vào các ngày thứ 2 hàng tuần 

2/ Học phí trung học: Từ 10.000NZD- 12.000NZD/ năm (PTTH Newzealand thường cung cấp học bổng từ 30-70% trên học phí) tùy vào từng trường hợp cụ thể. Có 4 kì nhập học/ năm vào tháng 2, 4,7,10 thông thường học sinh Việt Nam đăng kí nhập học vào tháng 2 và tháng 7 của năm.

3/ Dự bị Đại học: Từ 14.000NZD/ năm (Học bổng từ 5000NZD trở lên). Có 2 kì vào tháng 2 và tháng 7.

4/ Cao đẳng: Từ 15.000NZD/ năm . Nhập học vào 3 kì trong năm tháng 2 và tháng 7, tháng 10.

5/ Đại học: Từ 17.000NZD/ năm (Có khóa học chuyển tiếp Đại học từ VN sang học tiếp ĐH tại NZ). Nhập học Tháng 2, tháng 7.

6/ Cao học: Học phí từ 18.000NZD trở lên. 

7/ Tiến sĩ: Có nhiều ưu đãi cho chương trình này do chính phủ NZ tài trợ, chương trình được phép cho vợ con sang cùng, vợ được phép đi làm tại NZ lấy tiền chi phí gia đình, con được đi học miễn phí.

Chi phí ăn ở và sinh hoạt : Từ 8.000NZD – 9.000NZD/ năm
 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục